Walentyniarz

Wierszyk na walentyniarza

Moje marzenia bez Ciebie, nie są marzeniami.
    Moje sny bez Ciebie, nie są snami.
        Moje życie bez Ciebie, nie jest życiem.
            Nawet ja sam bez Ciebie, nie jestem sobą…