rsync Twoim przyjacielem

Oddaję do użytku skrypt mojego autorstwa napisany w php, wykonujący kopię synchronizacyjną plików znajdujących się w katalogu podanym jako pierwszy parametr wywołania.

#! /usr/local/bin/php -f
# by Adam Kucza (c) 2007
<?
$x = $_SERVER[„argv”];

if (count($x)==4)
{
//print_r($x);

$rsync = „/usr/local/bin/rsync”;

$srv = $x[1];
$src = $x[2];
$dst = $x[3];

$t = getdate();
//print_r($t);
if (strlen($t[‚mon’])<10) $t['mon']="0".$t['mon']; if (strlen($t['mday'])<10) $t['mday']="0".$t['mday']; $l = "/var/log/rsync/".$x[1]."_".$t['year']."-".$t['mon']."-".$t['mday']."_".$t['hours'].".".$t['minutes'].".".$t['seconds']; $o = ""; $o .= "-a "; $o .= "-v "; $o .= "-z "; $o .= "--delete "; $o .= "--ignore-errors "; $o .= "--force "; $o .= "--stats "; $o .= "--log-file=".$l." "; //$o .= "--dry-run "; //$o .= "--modify-window=1 "; //$o .= "--iconv=UTF-8,CP1251 "; //$o .= "--blocking-io "; //$o .= "--delete-after "; //$o .= "--delete-before "; //$o .= "--progress "; //$o .= "--delete-excluded "; //$o .= "--exclude-from=$EXCLUDES "; //$o .= "--backup --backup-dir=/$BACKUPDIR -a "; $z = $rsync." ".$o." ".$src." ".$srv."::".$dst; echo $z."\n"; system($z); } else { echo "\nusage: ".$x[0]." server_address source_folder destination_module\n"; echo "\nexample: ".$x[0]." 192.168.1.100 /home/user/ backup_module\n"; } echo "\n"; ?>

Przykład jego wywołania wygląda np. tak:

./rsync.php /home/users/ backup_server

enjoy! 🙂

rsync i „Bad file descriptor (9)” na freeBSD

Postanowiłem przybliżyć nieco problem związany z rsync.
Podczas synchronizacji widać oraz w logach widzimy błędy identyczne do następujących

[3193] rsync: readlink „jakis_plik” (in intranet) failed: Bad file descriptor (9)
[3193] rsync: recv_generator: failed to stat „jakis_plik” (in intranet): Bad file descriptor (9)
[3197] rsync: stat „jakis_plik” (in intranet) failed: Bad file descriptor (9)
[3197] rsync error: some files could not be transferred (code 23) at main.c(977) [sender=2.6.9]

Czasami nie zawsze pojawiają się tego typu błędy, aczkolwiek administrator widząc readlink … Bad file descriptor (9) zastanawia się czy przypadkiem nie ma uszkodzonego dysku i czy nie jest to błąd odczytu pliku…

W pewnym sensie jest to prawda, bowiem przy konfigurowaniu rsynca należy pamiętać aby system plików (filesystem type) na obu serwerach, a dokładniej na partycjach (źródłowej i docelowej) był dokładnie taki sam.

Mój problem polegał na tym, że zamontowana partycja na serwerze źródłowym posiadała likuksowy system plików ext2fs (subtype=131), a partycja, a raczej rsyncowy moduł docelowy – system plików freebsd (subtype=165).

Stąd te błędy. Korekte systemu plików mozna zrobić „w locie” bez konieczności restartowania serwera, a co ważniejsze – utraty danych (przynajmniej u mnie wszystko pozostało bez zmian).
Dla pewności proponowałbym zrobić uprzednio kopię zapasową danych znajdujących się na partycji, której chcemy zmienić system plików –> przezorny zawsze ubezpieczony.

Zmianę systemu plików dokonujemy następująco:

sysinstall –> configure –> fdisk

Po zamianie ext2fs –> freebsd, wszystko śmiga jak należy i zapominamy o błędach typu bad file descriptor.