Przydatne narzędzia kolejek postfix’a

Czasami bywają krytyczne sytuacje w kolejkami postfix’a. Pomocne są wtedy narzędzia będące elementami pakietu (portu) postfix’a. Nie trzeba więc niczego więcej instalować.

Narzędzia kolejek:

postqueue -p
wyświetla listę wszystkich wiadomości w kolejce

postsuper -d (Queue ID)
pozwala usuwać wiadomość z kolejki o danym ID

postsuper -d ALL
usuwa wszystkie wiadomości z kolejki

postsuper -h (Queue ID)
zatrzymanie wiadomośic w kolejce (kolejka hold)

postsuper -H (Queue ID)
przeniesienie wiadomości z powrotem do menadżera kolejek

postsuper -r ALL
zwraca wiadomości z powrotem do kolejki, wiadomości te otrzymują nowe identyfikatory i dodatkowy nagłówek Received

postcat -q
wyświetlanie zawartości pliku kolejki

postqueue -f
wypychanie wiadomości

postqueue -s domena.com
wypychanie wiadomości domeny domena.com

mailq -q /identyczne do sendmail -bp/
lista wiadomości w kolejce do obsłużenia

Bieżący podgląd zawartości loga postfix’a zapewnia polecenie:

tail -f /var/log/maillog

Ostatnie dwa polecenia są bardzo pomocne, jeśli chcemy ręcznie przyspieszyć obsługę kolejek (mailq -q) i jednocześnie przyjrzeć się czy faktycznie postfix coś z nimi robi (tail -f /var/log/maillog).

W sumie o takie czynności zawsze można poprosić administratora.