Openwebmail i „Premature end of script headers”

Aby nasze systemy i aplikacje działały prawidłowo lubimy je aktualizować do najnowszych wersji. Aczkolwiek są różne ‚szkoły’: jedni aktualizują a drudzy podziwiają zalety ostatnich zainstalowanych wersji systemów serwerowych nietykając aktualizacji.

Należę do tej pierwszej grupy i zachęcam jednak do korzystania z wszelkich dostępnych aktualizacji istniejących w sieci.
Ale oczywiście wszystko z głową.

Ostatnio postanowiłem zaktualizować Perla do wersji 5.8.8 i dzięki temu przestał działać Openwebmail.
W logach webowego serwera apache widziałem tylko komunikaty typu:

Premature end of script headers: openwebmail.pl

Prawa dostępu do katalogu były ustawione prawidłowo, alias skryptowy CGI (ScriptAlias) również.
Pojawiła się więc zagadka.

Szukając odpowiedzi w sieci natrafiłem na ciekawą informację dotyczącą wykonywania skryptów CGI na serwerze apache:

The most common cause of this problem is the script dying before sending the complete set of headers, or possibly any at all, to the server. To see if this is the case, try running the script standalone from an interactive session, rather than as a script under the server. If you get error messages, this is almost certainly the cause of the „premature end of script headers” message. Even if the CGI runs fine from the command line, remember that the environment and permissions may be different when running under the web server. The CGI can only access resources allowed for the User and Group specified in your Apache configuration. In addition, the environment will not be the same as the one provided on the command line, but it can be adjusted using the directives provided by mod_env.

Źródło: http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/FAQ.html#premature-script-headers.

Chodzi o to, że wykonywane skrypty CGI na serwerze muszą mieć dostęp do otoczenia (environment), które jest przez te skrypty zmieniane, a co za tym idzie musi być załadowany moduł mod_env.
Brakujący moduł doinstalowałem z portu php5-extensions-1.1. Jednak sama instalacja modułu nie pomogła rozwiązać problem.

Okazuje się, że w momencie wykonywania skryptów Perl korzysta z takiej opcji jak SUIDPERL (Set User ID PERL), tj. przydziela identyfikator użytkownika na czas wykonania skryptu.

Można się o tym dowiedzieć czytając informacje o zmianach w nowej wersji Openwebmaila.
Najistotniejsza informacja dla nas:

(…) Perl automatically runs in suid mode if the suid bit is set on the running script AND perl is compiled with the DOSUID option. The openwebmail-*.pl scripts still require suid, so please make sure they are properly chmod’d 4755 as usual (…)

Źródło: http://openwebmail.org/openwebmail/doc/changes.txt.

Lecz mało kto wie, że w wersji 5.8.8 Perla opcja SUIDPERL standardowo jest wyłączona.
Musimy przeinstalować Perla (z portów) z opcją SUIDPERL w następujący sposób:

cd /usr/ports/lang/perl5.8
make deinstall
make ENABLE_SUIDPERL=YES install clean

Gdy krypty perlowe Openwebmaila nadal generują te same błędy, należy jeszcze przeinstalować Openwebmaila.

Powodzenia!